İLK YARDIM BİLGİSİ

Temel İlk Yardım Bilgisi
Birdenbire hastalanan veya yaralanan kişiye tıbbi tedavi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre olanaklarıyla yapılan geçici müdahaleye ilkyardım nedir.

İlkyardımcı şunu asla unutmamalıdır ki; yapacağı işlem bir tedavi değildir; çünkü amacımız tedavi değildir ilk yardımdır. Bazı kitaplarda ilk yardım, 3T (tanı- tedavi- taşıma) olarak açıklamaktadır. Ancak bura da geçen ikinci T (tedavi) ifadesi sürücü kurslarında verilen ilkyardım eğitiminde doğru olarak kabul edilemez Bilindiği gibi, tedaviyi sağlıkla ilgili okullarda eğitim alarak meslek sahibi olanlar yapabilirler.

AMACI:
Yaralının durumunu kontrol altına alıp daha kötüye gitmemesine engelleyerek hayat kurtarmaktır.

SAKATLIĞI ÖNLER,
SAKATLIK DERECESİNİ AZALTIR,
İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
İLKELERİ:
İyi bir ilk yardım için şu ilkelere uyulmalıdır:
Çabuk karar vererek yaralıyı değerlendirmek
Yaralıyı bulunduğu pozisyondan kurtararak uygun pozisyon vermek
Geçici önlemi hemen almak
Kalabalığı uzaklaştırmak
Moral vermek
Bilincini açık tutmak
Sıcak tutmak
Çamaşırları keserek çıkarmak
Güvenli yere almak.
HEDEFLERİ:
Solunumun sağlanması
Kalbin çalıştırılması
Kanamanın durdurulması
Şokun engellenmesi
Yaranın dış etkenlerden korunması
Uygun pozisyon verilmesi
Haberleşmenin sağlanması
Yaralının Taşınarak Sevk Edilmesi
Örneğin, bir otobüs kazasında birçok yaralı var ise, önce soluk almayandan, kalbi çalışmayandan, kanaması olandan başlayarak ilk yardım yapılmalıdır.

AŞAMALARI:
1.Trafik emniyet önlemlerini almak.Kaza yapan aracın arkasına 150m. geriden görülebilecek şekilde reflektör koyulmalı. dönemeçte ise ön tarafa da yerleştirilebilir.( Taş,lastik ve ağaç dalı koymak yanlıştır. Orada bırakılabilecekleri ihtimali düşünülürse başka kazalara neden olabilir.) Böylece hem zincirleme kaza önlenerek yeni yaralanmalar da önlenmiş olacak, hemde araçtaki yaralının durumu ikinci darbe ile daha kötüye gitmemiş olacak. İlk yardımcının da güvenliği sağlanmış olacaktır.
2. Yaralıyı tehlikeli yerden güvenli yere almak.
3. Hangi konuda ilkyardım yapılacağına karar vermek ve uygulamak.
4. Haberleşmeyi sağlamak.
5. Hangi yaralının önce taşına cağına karar vermek; gruplamak.
6. Yaralıları taşıyarak sevk etmek.
ilerideki konularımızda bu aşamalar tek tek açıklanacağı için burada sadece aşama olarak sayılmış ve detaylandırılmamıştır.

İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ:
Yaşamak bir insan hakkı, yaşatmak için çaba harcamak da bir yurttaşlık görevidir. Bu bilinçle bir ilkyardımcıda şu özellikler bulunmalıdır:

Öncelikle ilkyardım konusunda yeterli bilgi ve beceriye.sahip olmalıdır.
Empati geliştirmeli (kendisini yaralının yerine koyma).
Yarayı iyi değerlendirmeli.
Ümitsizlik belirtisi göstermeden sakin olmalı.
İlk yardımcı kendi güvenliğini riske atmamalı.
Çevre olanaklarından iyi yararlanmalı.
Eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmalı.
Yaralıya moral verebilmeli.
Ambulans geldiğinde sağlık görevlilerine gerekli bilgileri aktara bilmeli.
İlk yardım bilgi ve becerisini kazanan sürücüler, kazayı gördüğü anda müdahale etmek zorundadırlar. Yoksa hem insanlık görevlerini yapmamış olacaklar hem de puan ve para cezasını birlikte ödeyeceklerdir.