GEREKLİ BELGELER

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ GELGELER
•    Sağlık Raporu
•    Öğrenim Durumunu Gösterir Belge ( Diploma, Öğrenci Belgesi, Tastikname )
•    Nüfus Cüzdanı Aslı
•    6 Adet Biometrik Fotoğraf ( Son 6 Ay İçerinde Çekinilmiş )

Notlar:
Sağlık raporu alırken ehliyet sınıf yada sınıflarının rapor üzerinde belirtilmesi gereklidir.
Diploma / Öğrenim belgesinin, aslının ya da noter tasdikli suretinin verilmesi gereklidir.
Fark ehliyeti için başvuranlarda ehliyet fotokopisi gereklidir.


Banka dekontu Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankası´na MTSK Sınav ücreti olarak yatırılmalıdır.
Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin
•    İkâmet Tezkeresi veya Pasaportun Noter Tasdikli Tercümesi.
•    Öğrenim Belgesinin Noter Tastikli Türkçe Tercümesi.
•    Öğrenim Belgesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınacak Denklik Belgesi.
•    4 Adet Renkli Fotoğraf
•    Sağlık Raporu. (Rapor almaya giderken; 1 resim ve kimlik bulundurulmalıdır, Ücretsizdir).
•    Sabıka Sicil Kaydı (Adliyeden).