EMNİYET BELGELERİ

* Sürücü Kursundan alınan Sertifikanın aslı ile diğer kurs evrakları.

* Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi

* Diploma aslı.

* Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)

* Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli)

* Sabıka Kaydı (aslı) (2 Yıl Geçerli)

* Kan grubu belgesi

* Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)

* 4 adet fotoğraf

* Sürücü sertifikaları mutlaka alınan yerdeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

* Sürücü Olur Sağlık Raporu, istenen herhangi ildeki bir sağlık biriminden alınabilir.